• ZigBee ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ 206

    ZigBee ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ 206

    ▶ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:• ZigBee HA 1.2 ਅਨੁਕੂਲ• ਹੋਰ ZigBee ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ• ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਦਬਾਓ• ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਖਪਤ• ਆਸਾਨ ਸਥਾਪਨਾ• ਮਿੰਨੀ ਆਕਾਰ...
WhatsApp ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ!